Målgrupp

 

 

Vi erbjuder psykosocial öppenvårdbehandling, handledd familjehemsvård och handledning till familjehem på uppdrag av kommuner.

 

Vår målgrupp är barn och ungdomar upp till 21 år samt deras familjer. Vi har tillstånd för enskild verksamhet

enligt socialtjänstlagen.

 

I vår öppenvårdsbehandling vill vi erbjuda ett alternativ eller komplement till placeringar på HVB-hem/familjehem och till kommunernas egen öppenvård. Det kan handla om barn och ungdomar med placering i hemmet eller unga som ska slussas ut i eget boende efter vistelse på institution. Unga föräldrar i behov av stöd och behandling är också en grupp som vi riktar oss till. Vi arbetar intensivt enligt en speciell behandlingsmodell (v g se särskild flik) och har högst 8 inskrivna klienter/familjer för denna behandling samtidigt då vi eftersträvar en hög grad av tillgänglighet. Det huvudsakliga arbetet sker i klientens hemmiljö. Samtal och möten sker i våra lokaler.

 

I många fall är placering i familjehem att föredra framför öppen- vårdsbehandling. Vårt arbete med familjehemsplacerade barn är integrerat med öppenvårdsbehandlingen. Det är samma behandlingsteam och behandlingsfilosofi. Familjehemsplaceringen kan också utgöra ett komplement till öppenvårdsbehandlingen 

 

Inom ramarna för verksamheten erbjuder vi också  psykoterapi för ungdomar, barn och vuxna samt handledning av  olika yrkesgrupper.

 

Vi vänder oss till såväl offentliga som privata organisationer samt till privatpersoner för rådgivning och psykoterapi. Våra lokaler finns centralt i Malmö. 

 

 

C&E Mind AB © 2009