Målgrupp

Barn och ungdomar
upp till 21 år
samt deras familjer

Målgrupp

Vår målgrupp för den psykosociala öppenvården är barn och ungdomar upp till 21 år samt deras familjer med bland annat dessa svårigheter:
• Barn och ungdomar med psykosocial problematik exempelvis risktagande beteende, destruktivt relationsskapande, skolsvårigheter eller begynnande missbruk
• Barn, ungdomar och föräldrar med psykisk ohälsa, psykiatriska svårigheter eller trauma
• Barn och ungdomar med undvikande beteende och/eller som är svåra att nå i traditionell öppenvårdsbehandling
• Familjer där det förekommer stora konflikter mellan föräldrar och barnet eller ungdomen
• Föräldrar i behov av stöd i sitt föräldraskap

I vår öppenvårdsbehandling kan vi vara ett alternativ när traditionell familjebehandling eller kontaktmannaskap inte bedöms som tillräckligt för den unge och familjens behov. Vår öppenvårdsinsats kan också fungera som ett alternativ för att undvika placering på HVB-hem/institution/familjehem eller som ett komplement till en sådan placering. Vi har även för vana att arbeta i familjer där barnet eller ungdomen ska flytta hem efter att ha varit placerat eller slussas ut i eget boende. Unga föräldrar i behov av stöd och behandling är också en grupp som vi riktar oss till.
Vi arbetar intensivt enligt vår behandlingsmodell AMBIT och vi har en hög grad av flexibilitet och tillgänglighet. Det huvudsakliga arbetet sker i barnet eller ungdomens hem- och närmiljö. Vi har även samtal och möten hos oss i centrala Malmö.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du vårt användande av cookies.