Vår behandlingsmodell i praktiken

Vi lägger stor vikt
vid att skapa ett
tryggt nätverk
runt den unge

Vår behandlingsmodell i praktiken

Barn- och ungdomsbehandlaren arbetar stödjande och intensivt med den unge samtidigt som vår familjebehandlare arbetar parallellt med föräldrarna. Barn- och ungdomsbehandlaren träffar den unge ofta och regelbundet i sin hem- och närmiljö och arbetar utifrån den unges behov och uppdragets målsättningar.
Risk- och skyddsfaktorer är här en viktig komponent som ger riktning i detta arbete samtidigt som den terapeutiska målsättningen är att skapa en trygg och bärande relation. Dessa båda målsättningar är lika viktiga och samspelar med varandra.

Tillsammans träffar den unge även en av våra psykoterapeuter tillsammans med sin behandlare i reflekterande samtal. I dessa fokuserar vi framför allt på tre områden:
• Alliansen och relationen mellan den unge och oss
• De konkreta målsättningar som satts upp för den unge
• Den unges och vår förståelse av inre känslomässiga tillstånd hos den unge själv och andra, hur dessa leder till vissa beteenden, och vad detta innebär för den unge. Genom vår samtalsmetod blir den unge också speglad av sin behandlare och ges möjlighet att lyssna på hur behandlaren uppfattat den unge i ovan nämnda avseende.

Ett tryggt nätverk

Vi vet av erfarenhet att en bärande relation till den unge är en förutsättning för att kunna hjälpa denne både känslomässigt och med att få till stånd hållbara överenskommelser och planeringar som skall genomföras. Relationen mellan den unge och barn- och ungdomsbehandlaren är alltså grunden både för det terapeutiska och det strukturerande och stödjande arbetet.

Vi lägger också stor vikt vid att skapa ett tryggt nätverk runt den unge och arbetar därför metodiskt med såväl det privata som det professionella nätverket. I detta har vi ett speciellt fokus på att skapa ömsesidig förståelse mellan olika delar och att undvika splittring.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du vårt användande av cookies.