Utvärdering

Efter avslutad behandling
skattas problemområdena igen
för att mäta måluppfyllelse

Utvärdering

Vi använder utvärderingsinstrumentet AIM (Adolescent Integrative Measure).
Instrumentet är ett formulär med 40 graderade frågor inom några olika områden som tillsammans täcker in de flesta problem som unga människor kan stå inför. Såväl materiella som sociala och psykologiska aspekter finns med. Instrumentet är en anpassad version av ”Hampsted Child Adaption Measure” (P. Fonagy & M. Target).

Intrumentet fylls om möjligt i av ungdomsbehandlaren och den unge tillsammans. Om ungdomen inte medverkar fylls det i av ungdombehandlaren som också tar hjälp av nätverket.

I samråd med ungdomen (om möjligt) väljs sex frågor/problemområden, som står i överensstämmelse med vårdplanen ut. Genomförandeplan upprättas sedan i enlighet med vår metod, de mål som satts i vårdplanen, och med hjälp av AIM. Efter avslutad behandling skattas de sex utvalda problemområdena igen och på så sätt kan måluppfyllelse mätas.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du vårt användande av cookies.