Vi är C&E Mind

Vår behandlingsmodell kombinerar
konkret psykosocialt stöd och
psykoterapeutiska interventioner.

Vi är C&E Mind

C&E Mind har funnits sedan 2009 och grundades av Charlotte Blixt och Ernst Dahlquist. Idag utgörs vårt team av fem barn- och ungdomsbehandlare, två familjebehandlare och två leg. psykoterapeuter.

Öppenvård med hög intensitet och tillgänglighet

Charlotte Blixt
Behandlingsansvarig och familjebehandlare
Charlotte är socionom, basutbildad i psykoterapi (steg 1) och har arbetat med ungdomar på institution i många år. Hon har erfarenhet av både LVU-placeringar och frivilligt placerade barn och ungdomar. Charlotte är van vid att aktivt arbeta tillsammans med unga och deras familjer.
Jessica Broman
Barn- och ungdomsbehandlare
Jessica är behandlingspedagog och har jobbat många år med ungdomar på institution. Hon har erfarenhet av både LVU-placeringar och frivilligt placerade barn och ungdomar. Hon har också erfarenhet av missbruksvård och kriminalvård. Jessica är van vid att arbeta med utsatta och utagerande ungdomar och deras familjer.
Linda Goldy
Barn- och ungdomsbehandlare
Linda är socionom och har sin bakgrund inom socialtjänsten där hon har arbetat med ungdomar och deras familjen. Linda är van vid att arbeta med barn och ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer och att nå fram till unga som är svåra att skapa en kontakt med.
Sara Lövstedt
Barn- och ungdomsbehandlare
Sara Lövstedt är kriminolog och har tidigare erfarenhet av att arbeta med HVB-hemsplacerade ungdomar och som fältarbetare.
Jasmina Dedić
Barn- och ungdomsbehandlare
Jasmina Dedić är socionom och har sin bakgrund både med familjehemsplacerade barn och ungdomar samt inom psykosocial öppenvårdsbehandling. Jasmina har även erfarenhet av att arbeta med ungdomar på HVB-hem.
Žana Popović
Barn- och ungdomsbehandlare
Žana är utbildad socialpedagog med flera års erfarenhet av arbete inom HVB verksamhet med barn och ungdomar som varit placerade frivilligt eller enligt LVU, med allt från psykosocial problematik till missbruksproblem. Žana har även arbetat med barn som har NPF diagnoser samt barn och unga med trauman.
Ernst Dahlquist
Socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare
Ernst är socionom, legitimerad psykoterapeut och handledare. Han har många års erfarenhet från barnpsykiatri och vuxenpsykiatri. Hans psykoterapeutiska utbildning är huvudsakligen psykodynamisk men han har ingående kunskaper också om anknytningsteori, mentalisering och systemiskt tänkande. Ernst har lång erfarenhet av både individuell psykoterapi och familjeterapi. Han handleder, utbildar och ger psykoterapi på PsykologCentrum i Malmö (www.psykologcentrum.nu).
Magnus Nilsson Tapper
Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare
Magnus är legitimerad psykolog, handledare och psykoterapeut med inriktning på barn- och ungdomar med lång erfarenhet av socialtjänst, skola och barnpsykiatri. Magnus gör också psykologutredningar och ger psykoterapi.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du vårt användande av cookies.