Vår behandlingsmodell 2

Connecting
Psychotherapy
to the streets

Vår behandlingsmodell

Vår behandlingsmodell kombinerar konkret psykosocialt stöd och psykoterapeutiska interventioner. Metoden bygger framför allt på mentalisering men har även sin grund i anknytningsteori och evidensbaserade kunskaper om hälsobefrämjande faktorer för barn och ungdomar.

Mentalisering är en term som beskriver förmågan att förstå och reflektera över hur ens eget och andras inre mentala tillstånd samspelar med beteenden. Denna förmåga utvecklas normalt sett i samspel med anknytningspersoner. Många psykosociala svårigheter kan förstås med utgångspunkt i detta perspektiv. Under behandlingstiden arbetar vi mentaliseringsbaserat med såväl barnet/ungdomen som med familj och nätverk. Målet är att med utgångspunkt i vårdplanen skapa en fungerande vardag och liv för den unge.

Anna Freud Center i London har man utvecklat flera evidensbaserade metoder för terapi och psykosocialt arbete med mentalisering som utgångspunkt. En av dem går under namnet AMBIT (Adaptive Mentalization Based Integrativ Treatment) och är en behandlingsmodell som vi till stor del tillämpar i vårt arbete. Vi har sedan flera år kontinuerlig handledning från Anna Freud Center. Genom detta samarbete har vi också fått bidra med ett kapitel i en bok om AMBIT vilket vi är mycket stolta över. Kapitlet heter ”Connecting Psychotherapy to the streets – The Malmö Approach”. I denna text beskriver vi hur vår behandlingsmodell utvecklats.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda den här hemsidan accepterar du vårt användande av cookies.